O firmie

Firma „Key4 Izabela Szałacińska” z siedzibą w Warszawie (00-650), ul. Ludwika Waryńskiego 28, jest wpisana do rejestru przedsiębiorców (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) pod numerem NIP 631-201-32-92.

Konto bankowe:

Key4 Izabela Szałacińska

Bank PKO BP 45 1020 1127 0000 1502 0302 6804