Droga krzyżowa (wersja kieszonkowa)

  • szt.
  • 19,00 zł

[niniejszy zeszyt jest pomniejszoną, ekonomiczną WERSJĄ KIESZONKOWĄ Drogi krzyżowej w wersji albumowej]

Ilustracje zawarte w tej publikacji pochodzą z cyklu pt. Droga krzyżowa autorstwa Martina von Feuerstein (1856–1931). Z kolei teksty rozważań zostały zaczerpnięte z dzieła św. Alfonsa Marii Liguoriego pt. Medytacje pasyjne. Medytacje różańcowe w tłumaczeniu o. Konstantego Franczyka CSsR.

Warunki uzyskania odpustu za odprawienie Drogi krzyżowej


Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy zgładzone już co do winy, którego dostępuje wierny odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.

Odpust może uzyskać każdy katolik wolny od ekskomuniki i będący w stanie łaski uświęcającej, aby zaś rzeczywiście go uzyskał, powinien mieć przynajmniej ogólną intencję zyskania odpustu oraz w określonym czasie i we właściwy sposób wypełnić nakazane czynności.

Odpust jest cząstkowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości. Każdy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, albo ofiarowywać za zmarłych. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu dnia; drugi raz można uzyskać odpust zupełny tego samego dnia w godzinę śmierci. Odpusty cząstkowe można uzyskiwać wielokrotnie w ciągu dnia.

Do uzyskania odpustu zupełnego są wymagane: 1º wykonanie czynu (dzieła) obdarzonego
odpustem; 2º spełnienie trzech warunków: spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach Ojca Świętego; 3º wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu, nawet lekkiego. Po jednej spowiedzi sakramentalnej można uzyskać wiele odpustów zupełnych, natomiast po jednej Komunii eucharystycznej i po jednej modlitwie w intencjach Ojca Świętego zyskuje się tylko jeden odpust zupełny. – Trzy warunki, wymienione w punkcie 2º, można spełnić wiele dni przed lub po wypełnieniu czynu odpustowego, jednak wypada, żeby Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego były spełnione w dniu odpustu. Modlitwą w intencjach Ojca Świętego może być recytacja Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo.

Za pobożne odprawienie Drogi krzyżowej – przed stacjami prawnie erygowanymi – połączone z rozważaniem męki i śmierci Chrystusa i przechodzeniem od stacji do stacji można uzyskać odpust zupełny lub cząstkowy przy spełnieniu wyżej wymienionych warunków. Jeśli nabożeństwo jest odprawiane publicznie, a tłok uniemożliwia wiernemu przechodzenie od stacji do stacji, wystarczy przechodzenie prowadzącego – wówczas należy przez kwadrans czytać i rozważać mękę Pańską.

Na podstawie Wykazu odpustów (łac. Enchiridion indulgentiarum), zatwierdzonego dekretem Penitencjarii Apostolskiej 29 VI 1968 r., który przetłumaczył i przygotował do druku ks. Edward Sztafrowski (Warszawa 1970).

wydawnictwo: Key4
stron: 32
format: 11×15 cm
okładka: miękka/zeszytowa
rok wydania: 2023
ISBN: 978-83-67089-14-2
tytuł oryginału: Droga krzyżowa według metody św. Alfonsa Marii Liguoriego